Osuszanie strychu

Problem z wilgocią na strychu

Zgodnie z danymi Boverket (Szwedzki Urząd ds. Budownictwa Mieszkaniowego i Planowania) około 300 tys. budynków w Szwecji ma problem z pleśnią, zapachem pleśni lub wysoką wilgotnością, które mogą prowadzić do problemów na strychu.

 • Największe ryzyko niosą ze sobą zimne strychy

  84% takich strychów to pomieszczenia nieogrzewane z wentylacją grawitacyjną.
  Istnieje niestety wiele czynników, które mogą powodować występowanie nadmiernej wilgoci oraz szkód przez nią wyrządzonych na strychu:

  • Ciepłe, wilgotne powietrze pochodzące z wnętrza domu unosi się i przedostaje nieszczelnościami na strych, gdzie jest niższa temperatura, a następnie tam się skrapla.
  • Dodatkowa izolacja strychu oznacza, że będzie tam chłodniej, co przyspieszy kondensację wilgoci.
  • Wymiana źródła ogrzewania domu wiąże się ze zmianą ciśnienia w całym budynku. Przejście na ogrzewanie geotermalne/centralne oznacza, że wcześniej ciepły kamień na kominie będzie teraz zimny i wystąpi tzw. efekt kominowy.
  • Wilgotne materiały budowlane mogą również spowodować wystąpienie wilgoci lub szkód na strychu.
  • Potrzeba wentylowania strychu zależy od indywidualnych warunków i może się zmieniać w ciągu roku. Nadmierna wentylacja strychu może również prowadzić do problemów. Jeśli powietrze na zewnątrz jest chłodne, powietrze na strychu ochłodzi się i może się skroplić na zimnej powierzchni dachu od wewnątrz. Także gdy temperatura na dachu obniży się, np. po ciepłym dniu, taki spadek temperatury oraz większa wilgotność względna mogą prowadzić do skroplenia się wody na suficie strychu.

 • Co należy zrobić, aby rozwiązać problem wilgoci na strychu?

  • Uszczelnić konstrukcję belkową i wentylować całą część mieszkalną, a nie tylko pomieszczenia narażone na wyższą wilgotność, aby obniżyć wilgotność powietrza przedostającego się na strych.
  • Zainstalować na stałe urządzenie do sterowania wentylacją na strychu. W ten sposób można zagwarantować odpowiedni mikroklimat dla wszystkich materiałów budowlanych, unikając wystąpienia pleśni, butwienia i innych szkód wyrządzonych przez namnażające się w wilgoci narośle.

 • Rozwiązanie Corroventa:

  Wentylacja kontrolowana za pomocą systemu VentoVind™

  VentoVind™ marki Corroventa zapewniającego optymalną z punktu widzenia wilgotności wentylację, który minimalizuje problemy związane z nadmierną wilgocią, takie jak pleśń i butwienie.
  VentoVind™ to system kontrolowanego sterowania wentylacją, który zapewnia wentylowanie pomieszczenia wyłącznie w razie potrzeby. Dzięki systemowi nawiewu pomieszczenie jest wentylowane w odpowiednim momencie, a urządzenie jednocześnie steruje ciśnieniem na strychu z uwzględnieniem rozkładu wilgoci napływającej z części mieszkalnej.
  • VentoVind gwarantuje, że strych wentylowany jest tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. System odpowiada za odpowiedni względem warunków na strychu poziom wentylacji, jednocześnie oszczędzając energię.
  • VentoVind tworzy kontrolowany mikroklimat w pomieszczeniu bez konieczności wprowadzenia pochłaniającego energię elektryczną źródła ciepła.

 • Informacje na temat szkód wyrządzanych przez wilgoć na strychu

  • 9 na 10 domów jednorodzinnych ma zimny, wentylowany powietrzem zewnętrznym strych.
  • Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Technologicznym Chalmers w regionie Västra Götaland (Szwecja) pokazują, że w 72% wszystkich domów jednorodzinnych z zimnymi strychami odnotowano zbyt wysokie zawilgocenie oraz dużą ilość pleśni na stychu.
  • Wieloletnie badania przeprowadzone między innymi na uczelniach Chalmers w Göteborgu i KTH w Sztokholmie potwierdziły ostatnio, że wilgoć i pleśń na strychach to poważny i coraz częstszy problem.
  • Również Boverket (Szwedzki Urząd ds. Budownictwa Mieszkaniowego i Planowania) potwierdza na podstawie zakrojonych na szeroką skalę badań (grudzień 2010), że strych to pomieszczenie w budynku, gdzie najczęściej występuje wilgoć i pleśń.
  • Szkody powstałe na strychu rzadko kiedy są objęte standardowym ubezpieczeniem, stąd warto kontrolować stan tego pomieszczenia raz do roku, aby w porę odkryć zawilgocenie i zapobiec ewentualnym szkodom.