Serwis i pomoc techniczna

 • W razie wątpliwości dotyczących wyboru produktu lub montażu instalacji prosimy o kontakt – chętnie pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie. Każdorazowo podczas kontaktu z firmą Corroventa prosimy o przygotowanie nr produktu/serii, abyśmy mogli jak najskuteczniej udzielić pomocy. Na każdym urządzeniu jest tabliczka z oznaczeniem modelu i numerem serii; zwykle znajduje się ona przy filtrze lub na górze maszyny.

 • Montaż

  W przypadku pytań dotyczących instalacji, wątpliwości odnośnie do wyboru maszyny czy materiału lub też braku informacji we wskazówkach dotyczących montażu prosimy o niezwłoczny kontakt z nami.

  Produkty Corroventa są standardowo objęte dwuletnią gwarancją

  Wiemy, że nasi klienci cenią jakość i niezawodność operacyjną naszych produktów. Wszystkie produkty marki Corroventa są objęte przynajmniej dwuletnią gwarancją w zakresie wad konstrukcyjnych, materiałowych lub produkcyjnych. W przypadku niektórych produktów do stałego montażu istnieje możliwość rozszerzenia okresu gwarancji.

  Elementy niepodlegające gwarancji

  Gwarancja firmy Corroventa obejmuje jedynie tzw. wady ukryte. Na podstawie umowy gwarancyjnej nie wymieniamy materiałów eksploatacyjnych typu filtry itp. Gwarancja nie obejmuje również:

  • Uszkodzeń wynikających z zalania urządzenia, transportu lub wpływu innych czynników zewnętrznych
  • Napraw produktów błędnie zamontowanych
  • Napraw produktów pozbawionych numeru seryjnego lub dokumentu potwierdzającego zakup
  • Napraw urządzeń zalanych wodą podczas powodzi
  • Napraw urządzeń poddanych modyfikacjom wykonanym nieprawidłowo i bez zgody Corroventa
  • Odbioru urządzenia
  • Kosztów transportu urządzenia do firmy Corroventa

  Co zrobić w przypadku awarii produktu?

  W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie z firmą Corroventa. Przed rozmową należy zawsze przygotować numer seryjny oraz krótki opis problemu. Na każdym urządzeniu jest tabliczka z oznaczeniem modelu i numerem serii; zwykle znajduje się ona przy filtrze lub na górze maszyny. Jeśli nie będziemy w stanie pomóc przez telefon, trzeba będzie zwrócić urządzenie do nas, uzgadniając najpierw telefonicznie okoliczności zwrotu.

  Ewentualne naprawy gwarancyjne są zawsze wykonywane w punkcie serwisowym Corroventa. Przed zgłoszeniem wady produktu/przekazaniem go do reklamacji prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją użycia i sprawdzenie poprawności wprowadzonych ustawień. Prosimy o kontakt w celu podjęcia próby ustalenia źródła problemu i środków zaradczych. Takie postępowanie zapobiega przekazywaniu do serwisu pozbawionych wad produktów. W miarę możliwości prosimy o korzystanie z oryginalnego opakowania, jeśli zachodzi konieczność przetransportowania produktu.

  Firma kurierska nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktu niewłaściwie zapakowanego. Aby ułatwić usunięcie awarii, prosimy o w miarę szczegółowe opisanie problemu.

  Koszty transportu

  Koszty transportu do firmy Corroventa i z powrotem ponosi klient. Jeśli naprawa zostanie wykonana w ramach umowy gwarancyjnej, koszty transportu do klienta ponosi firma Corroventa.