• System sterowania HomeVision Pro

  System sterowania HomeVision służy do kontrolowanego osuszania pustek podpodłogowych. Sterowanie, regulacja i monitorowanie instalacji w pustce podpodłogowej odbywa się za pomocą higrostatu podłączonego do osuszacza w pustce oraz bezprzewodowego panelu sterowania umieszczonego w części mieszkalnej.

  Panel sterowania wyświetla temperaturę i wilgotność powietrza w pustce podpodłogowej, pobierające dane z higrostatu. Ponadto panel sterowania pokazuje status pracy urządzenia oraz w razie potrzeby umożliwia użytkownikowi zmianę ustawień. Temperatura i wilgotność powietrza w pustce podpodłogowej oraz wprowadzone ustawienia zostają zapisane w pliku dziennika na pamięci USB, co umożliwia śledzenie pracy instalacji. Dzięki wbudowanym funkcjom powiadamiania użytkownik otrzymuje informacje o ewentualnych zaburzeniach pracy urządzenia, a system również automatycznie przypomina o corocznym przeglądzie serwisowym – w ten sposób użytkownik ma gwarancję prawidłowości działania urządzenia i może uniknąć szkód w posesji.

 • DANE TECHNICZNE

  • Nastawa % RH
  • Δ % RH histereza góra
  • Δ % RH histereza dół
  • Δ % RH poziom awaryjny
  • Ciągła praca wentylatora lub tylko wentylator podczas osuszania
  • Sterowanie poprzez wskaźnik pleśni
  • Powrót do ustawień fabrycznych
  • Informacje na wyświetlaczu & plik dziennika
  • Wyświetlanie rzeczywistej RH
  • Wyświetlanie rzeczywistej temperatury
  • Wyświetlanie statusu wentylatora (wł./wył.)
  • Wyświetlanie statusu osuszacza (wł./wył.)
  • Wyświetlanie poziomu sygnału radiowego
  • Graficzna prezentacja czasu pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • Graficzna prezentacja średniej temperatury w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • Graficzna prezentacja średniej wartości % RH w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • Komunikaty o błędach
  • Plik dziennika CSV na pamięci USB

Kompletterande produkter