• Panel sterowania

    System sterowania służy do kontrolowanego osuszania pustek podpodłogowych. Sterowanie, regulacja i monitorowanie instalacji w pustce podpodłogowej odbywa się za pomocą higrostatu podłączonego do osuszacza w pustce oraz panelu sterowania umieszczonego w części mieszkalnej.

    Pracą osuszacza steruje higrostat umiejscowiony w pustce podpodłogowej, gdzie dokonywana jest ocena warunków jako odpowiednich lub szczególnie złych. Aby zapewnić dodatkowy monitoring, umieszcza się panel sterowania (wyświetlacz) w części mieszkalnej, gdzie lampki kontrolne informują np. czy poziom wilgotności względnej w pustce jest odpowiedni, czy urządzenie funkcjonuje prawidłowo lub czy wystąpiły jakieś zakłócenia w jego pracy.

Kompletterande produkter