Metody suszenia uszkodzenia

Podczas suszenia szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć można zastosować cały szereg różnych technik. Każda szkoda ma unikalny charakter, a rozwiązanie problemu prawie zawsze należy dostosować indywidualnie. Wybór sposobu należy m.in. od rozmiaru szkody, materiału, z którego zbudowana jest konstrukcja przeznaczona do osuszenia, a także wymagań w kontekście czasu suszenia, poziomu generowanego hałasu, zużycia energii itp.