• Osuszanie metodą push-pull

  Połączenie osuszania w trybach tłoczącym i ssącym.

  Osuszanie metodą push-pull sprawdza się, gdy chcemy ograniczyć do minimum ryzyko przedostania się cząsteczek z konstrukcji do powietrza w środowisku mieszkalnym. W jej skład wchodzą dwa różne sposoby osuszania: jedna wykorzystuje nadciśnienie (tzn. osuszanie w trybie tłoczącym) i wymaga użycia osuszacza adsorpcyjnego i pompy ciśnieniowej, a druga podciśnienie (tzn. osuszanie w trybie ssącym) i wymaga użycia separatora wody i pompy ciśnieniowej.

   

  Dzięki temu, iż usuwamy mokre powietrze na zewnątrz zarówno z pompy ciśnieniowej, która współpracuje z separatorem wody, jak również z osuszacza adsorpcyjnego połączonego z pompą ciśnieniową, instalacja zapewnia bardzo szybką i cichą pracę. Takie zestawienie umożliwia usuwanie wilgoci z konstrukcji i pomieszczenia w szybki i wydajny sposób zamiast wtłaczania wilgoci z powrotem do pomieszczenia w celu jej przetworzenia z użyciem dodatkowego osuszacza. W porównaniu z zastosowaniem jedynie osuszania w trybie ssącym, ciepłe i suche powietrze z osuszacza adsorpcyjnego, które jest wtłaczane przez pompę ciśnieniową do konstrukcji, znacząco skraca czas osuszania. Każdy wprowadzony metr sześcienny ciepłego, suchego powietrza pomaga usunąć wilgoć z konstrukcji; ciepłe i suche powietrze wytwarzane podczas osuszania w trybie tłoczącym znacząco przyśpiesza tempo osuszania.

  Skuteczność metody push-pull wymaga odpowiedniej równowagi między powietrzem wtłaczanym i usuwanym z osuszanej konstrukcji. Aby ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu, przepływ powietrza wyciąganego z konstrukcji powinien być zawsze wyższy niż przepływ powietrza wtłaczanego do konstrukcji. Bardzo skutecznym i bezpiecznym sposobem jest stosowanie inteligentnej serii ES marki Corroventa. Stosując pompy ciśnieniowe ES, można łatwo utrzymać odpowiednią równowagę poprzez użycie trybu relacji.

   

  TRYB RELACJI

  Wielką zaletą użycia trybu relacji jest automatyczne dostosowywanie przez pompy ciśnieniowe ES przepływu powietrza do określonych wartości, co oznacza kontrolowany przepływ powietrza w całym procesie osuszania. Kolejną wielką zaletą serii ES jest możliwość Osuszania w trybie tłoczącym z wykorzystaniem osuszacza adsorpcyjnego dostarczającego do pompy ciśnieniowej suche powietrze. Osuszanie w trybie tłoczącym powoduje, że do pompy ciśnieniowej jest doprowadzany optymalny dopływ suchego powietrza, skracający czas osuszania oraz ilość zużytej energii.

   

  JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO OSUSZANIA METODĄ PUSH-PULL

  Zalane posadzki warstwowe mogą kryć w sobie ogromne ilości wody po wystąpieniu szkody wodnej. W związku z powyższym zaleca się, bez względu na metodę osuszania, aby zawsze rozpocząć proces osuszania z separatorem wody w połączeniu z pompą ciśnieniową, które tworzą podciśnienie. Dzięki temu ryzyko zaciągnięcia wody bezpośrednio do pompy ciśnieniowej i zniszczenia jej zostaje wyeliminowane. Eliminujemy również ryzyko, że pompa ciśnieniowa tworząca nadciśnienie rozprowadzi wodę znacznie dalej od miejsca pierwotnej szkody.

  Przed rozpoczęciem osuszania metodą push-pull należy, jak zawsze, zlokalizować i ocenić szkody wyrządzone przez wodę. Należy upewnić się, że zalana konstrukcja umożliwia przepływ powietrza pomiędzy stroną push i pull. Umiejscowienie otworów powinno umożliwiać przepływ powietrza przez zalane miejsce. Zalane posadzki warstwowe mogą kryć w sobie ogromne ilości wody po wystąpieniu szkody wodnej. W zależności od ilości wody oraz konstrukcji zaleca się rozpoczęcie osuszania od sesji osuszania w trybie ssącym. W ten sposób ryzyko, że w pompie wytworzy się nadciśnienie podczas metody push-pull, wpychające wodę w głąb konstrukcji, zostaje wyeliminowane.

  Należy pamiętać, że w małych, zamkniętych przestrzeniach o słabej wentylacji niektóre materiały, takie jak drewno, mogą ulec uszkodzeniu w wyniku podwyższonej temperatury wynikającej z ciepła emitowanego przez sprzęt osuszający. Osuszając mniejsze, zamknięte pomieszczenia, należy bezwzględnie zapewnić odpowiednią wentylację, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu temperatury, co mogłoby zaburzyć proces osuszania lub uszkodzić materiały.

   

  ZALETY STOSOWANIA METODY PUSH-PULL

  Podczas metody push-pull ciepłe, suche powietrze jest tłoczone do konstrukcji wielowarstwowej i nie ma kontaktu z powietrzem wewnątrz pomieszczenia. W związku z tym metoda ta nie wpływa na warunki klimatyczne w pomieszczeniu tak bardzo, jak w przypadku innych metod. Ciepłe i suche powietrze jest zawsze kierowane do zalanej konstrukcji, a proces osuszania przebiega w bardzo energooszczędny sposób.

  Zyskujemy w tym przypadku dwie korzyści. Po pierwsze proces osuszania staje się niezależny od zmian w warunkach klimatycznych w pomieszczeniu (np. okien i drzwi). A po drugie – skoro nie trzeba osuszać całego pomieszczenia, tylko warstwę izolacji w konstrukcji – delikatne materiały w pomieszczeniu nie będą narażone na niekorzystne warunki. Z tego powodu metoda osuszania push-pull jest dużo szybsza i bardziej wydajna. Często umożliwia właścicielowi nieruchomości korzystanie z osuszanego pomieszczenia w trakcie osuszania.

   

  POTRZEBNE PRODUKTY

  • 1 x osuszacz adsorpcyjny, na przykład: A4 ES.
  • 2 x pompa, na przykład: T4 ES.
  • 1 x separator wody np. WS4 ES.
  • 2 x system węży C25 Uwaga! Aby uzyskać odpowiedni przepływ powietrza, czasami potrzeba więcej systemów węży C25.
  • Węże: Ø50 mm do podłączenia do pompy i Ø75 mm wąż mokrego powietrza z osuszacza.

   

  DODATKOWE PRODUKTY OPTYMALIZUJĄCE PROCES PRZY MINIMALNYCH UTRUDNIENIACH DLA MIESZKAŃCÓW:

  System sterowania SuperVision®

  Elastyczny tłumik

Produkty