Osuszanie pomieszczeń

  • Osuszacz należy umieścić w pomieszczeniu, gdzie wystąpiła szkoda. Osuszacz wydmuchuje suche powietrze w całym pomieszczeniu, co powoduje osuszenie wszystkich powierzchni. Początkowo dobrze jest zastosować bardziej intensywną metodę suszenia. W przypadku suszenia pomieszczeń zawierających delikatne materiały lub przedmioty, które np. mogłyby ulec zniszczeniu w przypadku zbyt niskiej wilgotności powietrza lub w momencie drastycznego obniżenia wilgotności, należy sterować procesem osuszania za pomocą higrostatu, który można podłączyć do osuszacza. Wszystkie osuszacze Corroventa posiadają wyjście do podłączenia higrostatu. Aby zwiększyć wymianę powietrza oraz przyspieszyć proces osuszania, należy dodatkowo zastosować wentylator Ax3000.

    Do osuszania po katastrofach lub suszenia nadmiaru wilgoci w fabrykach, elektrowniach, halach oczyszczania strumieniowo-ściernego i tym podobnych obiektach służą duże osuszacze, m.in. na naczepach np. A50 TD. Osuszacze tego rozmiaru mogą dostarczać maksymalnie 10 tys. m3 suchego powietrza przez godzinę i usuwać ok. 1000 litrów wody na dobę. Suche powietrze można rozprowadzić kolejno coraz mniejszymi rurami do poszczególnych pomieszczeń dotkniętych wilgocią. W taki wypadku osuszacz znajduje się na naczepie i jest zawsze gotowy do szybkiego przewozu na miejsce katastrofy.

Produkty