Środowisko Zamieszkania

Najczęstszymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na środowisko w budynkach mieszkalnych, potencjalnie prowadzącymi do poważnych szkód i kosztów, są wilgoć, nieprzyjemny zapach i radon. Dla właścicieli nieruchomości ochrona ich miejsca zamieszkania ma wielkie znaczenie w kontekście stworzenia bezpiecznego i zdrowego miejsca do życia.